Member

Faculty

Rio Yokota

 

POST DOC

Edgar Josafat Martinez Noriega

 

Students

D3 Qianxiang Ma
D3 Thomas Spendlhofer
D2 Kai Okawa
D2 Shiyao Xie
D2 Jiamian Huang
D1 Hiro Ishii
D1 Cong Bai
M2 Qi Sun
M2 Clément Bazan
M2 Satoki Ishikawa
M2 Yuji Iguchi
M2 Runchu Zhao
M1 Shigeki Ishida
M1 Tomokazu Saito
M1 Takumi Okamoto
M1 Taishi Nakamura
M1 Zhiyi Huang
B4 Yukito Tajima
B3 Masaki Kawamura


Secretary

Chikako Tokuda

Alumni

Shukai Nakamura
Shota Nakamura
Zhaoqing Wang
Kazuki Fujii
Hiroyuki Ootomo
Sameer Deshmukh
Muhammad Ridwan Apriansyah
Tomoya Takahashi
Sora Takashima
Xinyu Zhang
Sixue Wang
Toshiki Omi
Peter Spalthoff
Mikiya Shibuya
Hanna Hoshino
Takahiro Shohata
Aoyu Li
Kazuki Osawa
Hiroki Naganuma
Hikaru Nakata
Yuichiro Ueno
Linsho Kaku
Takumi Ito
Shun Iwase
Gedeon d' Abreu de Paulo
Miglena Nikolova Zheleva
Ahmed Abdel-Moneim Elket
Yuji Kuwamura
Akira Sekiya
Minttu Susanna Mäkinen
Brian T. Kalish, Jr.
Chenwu Zhang
Yudai Tanikawa